राप्रपा |  प्रतिनिधि-सभा | गणना सम्पन्न

प्रदेश १

1 राप्रपा झापा -३ राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन ४४६१४

प्रदेश २

प्रदेश ३

प्रदेश ४

प्रदेश ५

प्रदेश ६

प्रदेश ७