नेमकिपा |  प्रतिनिधि-सभा | गणना सम्पन्न

प्रदेश १

प्रदेश २

प्रदेश ३

1 नेमकिपा भक्तपुर -१ प्रेम सुवाल ३३०७६

प्रदेश ४

प्रदेश ५

प्रदेश ६

प्रदेश ७