कृपया फर्म बुझाउनु होला

मतदाताले पठाउने तस्विर

फोटो पठाउन यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्