स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ - पूरा नतीजा | मेयर/प्रमुख बिजयी

# पार्टी प्रदेश १ प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७ जम्मा
नेकपा एमाले नेकपा एमाले ६९ १७ ६४ ३४ ४३ २७ ३९ २९३
नेपाली काँग्रेस नेपाली काँग्रेस ५१ ४० ३५ ४४ ३३ ३५ ३८ २६६
माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्र २२ १७ १९ २५ १० १०७
राजपा राजपा - २७ - - - - - २७
सं.स.फोरम सं.स.फोरम २६ - - - - ३०
नेपाल लोकतान्त्रिक नेपाल लोकतान्त्रिक - - -
अन्य अन्य - २३


प्रदेश १ | मेयर/प्रमुख बिजयी

CPN-UML नेकपा एमाले ६९|बिजयी
Nepali Congress नेपाली काँग्रेस ५१|बिजयी
Maoist Center माओवादी केन्द्र |बिजयी
Other अन्य |बिजयी

प्रदेश ३ | मेयर/प्रमुख बिजयी

CPN-UML नेकपा एमाले ६४|बिजयी
Nepali Congress नेपाली काँग्रेस ३५|बिजयी
Maoist Center माओवादी केन्द्र १७|बिजयी
Other अन्य |बिजयी

प्रदेश ४ | मेयर/प्रमुख बिजयी

CPN-UML नेकपा एमाले ३४|बिजयी
Nepali Congress नेपाली काँग्रेस ४४|बिजयी
Maoist Center माओवादी केन्द्र |बिजयी
Other अन्य |बिजयी

प्रदेश ५ | मेयर/प्रमुख बिजयी

CPN-UML नेकपा एमाले ४३|बिजयी
Nepali Congress नेपाली काँग्रेस ३३|बिजयी
Maoist Center माओवादी केन्द्र १९|बिजयी
Other अन्य १४|बिजयी

प्रदेश ६ | मेयर/प्रमुख बिजयी

CPN-UML नेकपा एमाले २७|बिजयी
Nepali Congress नेपाली काँग्रेस २५|बिजयी
Maoist Center माओवादी केन्द्र २५|बिजयी
Other अन्य |बिजयी

प्रदेश ७ | मेयर/प्रमुख बिजयी

CPN-UML नेकपा एमाले ३९|बिजयी
Nepali Congress नेपाली काँग्रेस ३८|बिजयी
Maoist Center माओवादी केन्द्र १०|बिजयी
Other अन्य |बिजयी

प्रदेश २ | मेयर/प्रमुख बिजयी

नेपाली काँग्रेस नेपाली काँग्रेस ४०|बिजयी
राजपा राजपा २७ |बिजयी
सं.स.फोरम सं.स.फोरम २६ |बिजयी
माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्र २२ |बिजयी
नेकपा एमाले नेकपा एमाले १७ |बिजयी
अन्य नेपाल लोकतान्त्रिक |बिजयी
अन्य अन्य |बिजयी